Auteur

Fragment uit Mijn leven is mooier dan literatuur (2013):

‘Ik zal niet ontkennen dat ik een hippiekind ben geweest, toch heb ik doorgaans niet het gevoel dat het over mij gaat als ik zo’n portret teruglees. De hippietijd ligt al zo’n dertig jaar achter me en in de tussentijd zijn er veel andere dingen gebeurd. Zo ben ik bijvoorbeeld begonnen met schrijven, ik heb filosofie gestudeerd, wilde fotograaf worden, ontwikkelde foto’s in een donkere kamer in New York, ben gepromoveerd in literatuurwetenschap, ik ben moeder van twee kinderen, ben kraker, huiseigenaar en huurder geweest, experimenteerde met drugs, heb veel gelift en zwartgereden, heb samengewoond met lieve en lastige mannen, ben gescheiden, heb met een vriend in een bus door Spanje rondgetrokken, heb colleges gevolgd bij Derrida, depressies gehad en ben ze weer te boven gekomen, heb allerlei baantjes gehad, van gogodanser in nachtclubs, verkoper in een bloemenwinkel en boekenwinkels tot filosofiedocent, om maar een bonte verzameling van mogelijke momenten te noemen die zich na mijn kindertijd in de Zweedse bossen hebben afgespeeld.
Sommige van de ervaringen die ik zo even in de gauwte opnoem, waren van grote invloed op mijn denken en leven, anderen waren vluchtig en hoorden bij een bepaalde periode die ik zomaar zou kunnen vergeten. Toch zou ook een enkele gebeurtenis van weinig belang in een interview of verhaal tot een scharnierpunt kunnen worden, soms vooral omdat de interviewer zich er zelf in herkent of juist omdat hij het exotisch vindt. Elke anekdote prikt een ander gaatje in de kijkdoos van het verleden, waardoor we een leven in het straaltje licht beschouwen dat door het moment van die ene anekdote, dat ene toevallige kijkgaatje valt.’

Beknopte biografie:  
Jannah Loontjens is in Denemarken geboren, ze groeide op in Zweden en Nederland. Haar eerste roman, Veel geluk, die zich deels in Zweden afspeelt en deels in Den Haag, is in 2007 bij Prometheus verschenen. Haar tweede roman Hoe laat eigenlijk verscheen in 2011 en werd genomineerd voor de Halewijn-literatuurprijs.
De dichtbundel Varianten van nu verscheen in 2002 bij Bert Bakker, haar tweede bundel Het ongelooflijke krimpen in 2006 bij Prometheus. In 2013 publiceerde ze de dichtbundel Dat ben jij toch bij Ambo, alsook de essaybundel Mijn leven is mooier dan literatuur.
Bij Ambo|Anthos verscheen ook de roman Misschien wel niet en het autobiografische filosofieboek Roaring Nineties: Of hoe de filosofie mijn leven heeft veranderd.

In 2018 verscheen Wie weet, een roman die zich afspeelt op de dag van de aanslag op Charlie Hebdo.  

In 2019 verscheen Als het over liefde gaat bij Uitgeverij Podium, een reisverhaal in de voetsporen van schrijver Frida Vogels.

In 2021 verscheen Schuldig: Een verkenning van mijn geweten, een essayistische, filosofische ontboezeming en zoektocht naar de oorsprong van haar schuldgevoelens.  

In mei 2023 verschijnt En toen ging hij, een roman die zich afspeelt in Zweden ten tijde van de moord op premier Olof Palme.

Loontjens schrijft opiniestukken en recensies voor Trouw, NRC en de Volkskrant.
Sinds 2017 verzorgt ze een maandelijkse rubriek in Filosofie Magazine, waarin ze filosofen bespreekt die van invloed zijn geweest op haar denken en schrijven.
Tevens schreef ze poëzierecensies voor Awater. Eerder schreef ze over poëzie en filosofie voor o.a. De Groene Amsterdammer. Naast haar schrijverschap, doceerde Loontjens filosofie en literatuuranalyse aan de UvA, ArtEZ, Gerrit Rietveld Academie en ISVW.  
In 1999 studeerde ze af bij filosofie (UvA) op Heideggers denken over Hölderlin. Een deel van haar filosofiestudie volbracht zij in New York aan de New School for Social Research. In 2012 promoveerde ze bij de leerstoelgroep Algemene Literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.  
Ze publiceerde gedichten in o.a. de literaire tijdschriften Awater, Tirade, Het Liegend Konijn, Raster en Parmentier. Haar gedichten werden onder meer gebloemleesd in Komrij’s Nederlandse poëzie van de 19de tot en met de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten (Bert Bakker, 2004), Dagkalender van de poëzie 2004 & 2006 (Meulenhoff, 2004 / 2006 / 2008), De verhuizing (Prometheus, 2003), Nooit te vangen met haar eigen pen; de vrouwelijke stem in de Nederlandstalige poëzie in 200 gedichten (Poëziecentrum Gent, 2005), Vonken (Prometheus, 2007), De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2013, De Arbeiderspers 2013.

Jannah Loontjens is deel van schrijverscollectief Fixdit.